kuva

Hyödynnä juurikaskuljetusten paluumatkat älykkäästi. Lastaa kärrysi kotimatkaa varten Älykäs-kalkilla.

Älykästä ostaa älykästä Säkylästä!

Lue Älykäs-kalkin tarkempi tuoteseloste

tästä
(pdf-file).

kuvakansiot/Murukalkkia/photos/photo1.jpg

Ruotsalainen kalkkikivirouhe Älykäs

Erkki Saari Oy myy Säkylän sokeritehtaalta kalkituksiin kalkkikivirouhetta kauppanimeltään Älykäs. Älykäs on sokeritehtaan prosessin ulkopuolelle jäänyttä kalkkia eli ns. sivukivikalkkia, joka on käsitelty seulamurskaimella.

Tuoteselosteen mukaan Älykkään ominaisuuksia mm. ovat:  

– Nopeavaikutteinen neutralointikyky 16,0 % (Ca)
– Neutraloiva kyky 35,0 % (Ca)
– Kosteus 11,0 %
– Ravinteet: kalsium (Ca) 32,5 % ja magnesium (Mg) 0,9 %
– Hienous: alle 2 mm 55 % ja alle 0,15 mm 9,9 %.

Haitalliset raskasmetallit mg/kg
Raskasmetalli Älykäskalkki
Kadmium alle 0,30
Elohopea alle 0,05
Lyijy alle 5,00
Nikkeli alle 10,00
Arseeni alle 5,00

Faktaa kalkitsemisesta

  • Jos haluat sijoittamasi rahat nopeimmin takaisin, kalkitse
  • Jos haluat parantaa maan rakennetta ja kasvukykyä, kalkitse
  • Jos haluat tehdä ympäristöteon, kalkitse
  • Jos maasi Ph on alhainen joko oman tai vuokratun, kalkitse